AVG

Interne communicatie

Grizzlies legt in de Ledenadministratie de volgende gegevens vast:

  • Persoonsgegevens, zoals achternaam, voornaam en voorletters
  • Geboortedatum
  • Adres, postcode, woonplaats
  • Contactgegevens, zoals telefoonnummers en emailadres

Deze gegevens gebruikt Grizzlies voor interne communicatie met leden over o.a. verenigingszaken, teamindeling, ALV, en contributie.

KNBSB

Een deel van bovenstaande gegevens deelt Grizzlies met de KNBSB. Dit zijn: 

  • Achternaam, voornaam en voorletters
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Geboortedatum

Deze gegevens zijn gekoppeld aan het bondslidnummer, de code waarmee je als lid bekend bent bij de KNBSB. Heb je bezwaar tegen het delen van deze gegevens? Dan is het niet mogelijk om wedstrijden te spelen. Met deze gegevens bepaalt de KNBSB in welke leeftijdsklasse je kunt uitkomen.

Team communicatie

Binnen de vereniging deelt de Ledenadministratie via de TC de volgende gegevens van leden (of hun ouders) met de coaches:

  • Achternaam, voornaam en voorletters
  • Telefoonnummers, emailadres

Deze gegevens gebruiken de coaches voor communicatie overtrainingen, wedstrijden en teamgerelateerde zaken.