Dagelijks Bestuur

YOURI VISSER

Voorzitter

voorzitter@grizzlies-zoetermeer.nl

OLAF SLOMP

Secretaris

secretaris@grizzlies-zoetermeer.nl

MARCEL VAN DEN ARK

Penningmeester

penningmeester@grizzlies-zoetermeer.nl

Algemeen Bestuur

MARCEL SCHIPPERS

Technische Zaken

FRED VERSLUIS

Accomodatie

ELLEN LIGTENBERG

Kantine

JAMES VAN DE MERBEL

PR & Communicatie